Tag Archives: đá kích thước 10×10

Đá cubic

Đá Cubic là một loại đá tự nhiên có kích thước xấp xỉ bằng nhau, tạo thành hình hộp chữ nhật. Được tạo ra từ một khối đá lớn, đá cubic được cắt thành các lớp mỏng và sau đó được lát lại với nhau để tạo thành bề mặt phẳng. Đá Cubic thường được […]