Đá Bazan cubic

    Thương Hiệu sản phẩm : Khoáng sản TBT

    Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản TBT

    Số lượng đặt tối thiểu : 50 m2

    Kích thước : 10×10, 20×20,… (dày 2 cm, 3 cm, 5 cm, 10 cm)

    Liên hệ mua hàng : Hotline 0965396718