Đá Bazan mài honed cắt quy cách

    – Tên sản phẩm: Đá bazan khò tấm lớn

    – Nguồn gốc: Đá núi lửa Tây Nguyên – Việt Nam

    – Màu sắc: đen; xám

    – Kích thước: khổ lớn dài

    – Hình thức gia công: khò mặt; mài honed; mài bóng; cắt thô; …