Bazan thô nguyên khối đá bazan cây

    – Tên sản phẩm: Đá bazan thô nguyên khối

    – Nguồn gốc: Đá núi lửa Tây Nguyên – Việt Nam

    – Màu sắc: vàng; đen; xám

    – Hình thức gia công: khò lửa; mài honed; mài bóng; cắt thô; …

    – Kích thước: kích thước lớn, nhiều kích thước khác nhau