Xanh rêu mài nhẵn và xanh rêu băm mặt

    Đá xanh rêu Thanh Hóa – Đá xanh rêu khò mặt, mài nhẵn

    Đá tự nhiên Việt Nam cao cấp

    Có đầy đủ kích thước cho khách hàng lựa chọn

    Sản lượng 10.000m2 / tháng

    Chất lượng và giá cả cạnh tranh thị trường